E-post:

För frågor och kontakt är ni välkomna att maila till oss info@konstmuseetsvanner.se

Postadress:

Konstmuseets Vänner
c/o Norrköpings Konstmuseum
Kristinaplatsen
602 34  Norrköping


Fakturering:

Konstmuseets Vänner har organisationsnummer 825002-4109
med plusgiro-nr  36 26 74-4
E-postadress: info@konstmuseetsvanner.se
Postadress: c/o Konstmuseet i Norrköping
Kristinaplatsen, 60234 Norrköping


Styrelsen

Ordförande: Anders Englund, 070-683 55 59
Vice ordförande: Staffan Ström
Kassör:
Lotta Kullman
Sekreterare: Monica Hjern

Övriga styrelseledamöter:
Britt-Marie Hillblom
Gunilla Hellberg
Jan Johansson

Valberedning: Margareta Lange Messmann (sammankallande) och Carina Sjögren

 
Revisorer: Robert Issal och  Carina Sjögren (ersättare)

Om personuppgifter: Föreningen Konstmuseets Vänner sparar personuppgifter i form av namn och e-postadress och mobilnummer med syfte att skicka ut information. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter borttagna.