Aktuellt
Från fredag 4 juni 2021 är Norrköpings Konstmuseum åter öppet för besökare.
Se mer information på Konstmuseets hemsida: www.norrkopingskonstmuseum.se 
De nya utställningarna ”Säsongens bästa!” och ”You Don’t Love Me Yet” har entréavgift 80 kr.
Som alltid har medlemmar i Konstmuseets Vänner fri entré till avgiftsbelagda utställningar efter anmälan i receptionen. Gäller alla som betalade årsavgiften 2020.
Vänföreningen kommer att återuppta programverksamheten senare i år. Programplanering pågår.
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

Isac Grünewald, Det sjungande trädet

Medlemskap
Som medlem i Konstmuseets Vänner stödjer du Norrköpings Konstmuseum och bidrar till konstgåvor till Konstmuseet.
Som medlem bjuds du in till vänföreningens konstvisningar, konstföreläsningar och konstutflykter. Som medlem får du rabatt i Konstmuseets butik och rabatt på Konstmuseets avgiftsbelagda arrangemang.
Som medlem har du fri entré till Konstmuseets avgiftsbelagda utställningar.

Jubileumskatalogen Vänskapens värde varar – presenterar konstgåvor från 1946 till 2013.

 

Vänföreningens gåvor
Vännernas senast bidrag till museet år 2018 var del av ett inköp av en målning, Paris dom, av Pär Siegård. Se lista över verken här