Föreningen Konstmuseets Vänner bildades våren 1946. Samma år flyttade Norrköpings Konstmuseum från Villa Swartz till den nya museibyggnaden vid Kristinaplatsen i Norrköping. Numera består Vännerna av ca 350 personer.

Konstgåvor

Föreningens syfte är att köpa in och tillföra museet nutida svensk konst. Vännerna stöder också museets strävan att rädda banbrytande verk kvar i samlingarna. Ett exempel är Gösta Adrian Nilssons målning Maskinarbetaren. Vännerna har också bidragit till att ett beställningsverk, Ann-Sofie Sidéns installation ’Station 10 och tillbaka igen’ har införlivats i samlingarna.

Skogsgläntan

Skogsgläntan, K. Nordström

När Konstmuseet öppnades i sina nya lokaler hängde då, som gåva från Vännerna, Gösta Sandels Självporträtt från 1918. Denna gåva har sedan fått sällskap av flera andra centrala och omistliga verk, bland andra Lena Cronqvists Modern och Peter Dahls Vem är Krogens Konung och Karl Nordströms Skogsgläntan, ett motiv från Grèz i Frankrike. (till höger).

Under 2013 överlämnades en jubileumsgåva till Norrköpings Konstmuseum. Detta möjliggjordes genom vännernas deltagande i våra arrangemang och genom inbetalning av medlemsavgift. Gåvan blev en skulptur av Charlotte Gyllenhammar, Betraktaren, pojke.

Foto Anders Wikström

Vännernas gåva 2013 Betraktare, pojke
av C Gyllenhammar