Sedan 1946 har Konstmuseets Vänner bidragit till att ca 50 konstverk har införlivats i Konstmuseets samlingar, antingen som konstgåvor eller genom bidrag till Konstmuseets inköp.

Konstmuseets Vänners konstgåvor 1946 – 2012 skildras i skriften Vänskapens värde varar som finns till försäljning i Konstmuseets butik. Pris 40 kr.