Årsavgiften 2017 för enskild medlem  är 200 kronor och 300 kronor för två personer på samma adress. För nya medlemmar som nu betalar årsavgift för 2017, så gäller avgiften även för 2018.

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan.
Please leave this field empty.


Medlemsavgift ska betalas i början av varje år.  Plusgiro: 36 26 74-4 Konstmuseet Vänner.
Betala med Swish: Nr 1230695759 till Konstmuseets Vänner.

Varje medlem som besöker museet kan meddela i receptionen att man är medlem. Receptionisten kontrollerar i medlemslistan, om du är berättigad till rabatt eller gratis inträde eller rabatt vid inköp i museibutiken.

Årskorten har upphört, eftersom hanteringen var tidsödande och svår att alltid hålla aktuell.

VIKTIGT: ange namn och adress och mejladress i samband med inbetalningen. Glöm inte heller att meddela oss ny adress, om du flyttar.

Meddela gärna din e-postadress, via info@konstmuseetsvanner.se,  då vi också kommer att skicka ut information via e-post, i första hand för att komplettera medlemsutskicken varje halvår.