Årsavgiften 2018 för enskild medlem  är 200 kronor och 300 kronor för två personer på samma adress.

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan.

Medlemsavgift ska betalas i början av varje år.  Plusgiro: 36 26 74-4 Konstmuseet Vänner.
Betala med Swish: Nr 1230695759 till Konstmuseets Vänner.

Varje medlem som besöker museet kan meddela i receptionen att man är medlem. Receptionisten kontrollerar i medlemslistan, om du är berättigad till rabatt eller gratis inträde eller rabatt vid inköp i museibutiken.

Årskorten har upphört, eftersom hanteringen var tidsödande och svår att alltid hålla aktuell.

VIKTIGT: ange namn och adress och mejladress i samband med inbetalningen. Glöm inte heller att meddela oss ny adress, om du flyttar.

Meddela gärna din e-postadress, via info@konstmuseetsvanner.se,  då vi också kommer att skicka ut information via e-post, i första hand för att komplettera medlemsutskicken varje halvår.