Årsavgiften 2019 för enskild medlem  är 200 kronor och 300 kronor för två personer på samma adress.

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan.

Medlemsavgift ska betalas i början av varje år.  Plusgiro: 36 26 74-4 Konstmuseet Vänner.
Betala med Swish till nummer 123 0695 759 till Konstmuseets Vänner. Ange namn och adress och mejladress i samband med inbetalningen.

Varje medlem som besöker museet kan meddela i receptionen att man är medlem. Receptionisten kontrollerar i medlemslistan, om du är berättigad till rabatt eller gratis inträde eller rabatt vid inköp i museibutiken.

Adressändring:
Glöm inte att meddela oss ny adress, om du flyttar. Meddela din e-postadress till info@konstmuseetsvanner.se då vi också kommer att skicka ut information via e-post, i första hand för att komplettera medlemsutskicken varje halvår.

Om personuppgifter:
I enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR  (General Data Protection Regulation) har du som medlem möjlighet att begära att dina uppgifter i vårt medlemsregister ska tas bort. Vår föreningen registrerar namn och adressuppgifter, tel. nr., e-post. och medlemsnr. samt inbetalning av medlemsavgift eller andra avgifter.