Visning av utställningen Mästargrafik

Onsdag 27 november och visning av utställningen Mästargrafik. Efter sedvanligt mingel inledde intendent Kerstin Holmer med att berätta om de olika teknikerna för att framställa grafiska blad. Norrköpings konstmuseum , som har en av landets största grafiksamlingar, kunde här visa upp många unika och vackra grafiska blad bl a av Rembrandt , Durer och Goya. Intendent Kerstin Holmer , som är ansvarig för samlingarna hade säkerligen kunnat fylla flera salar med dessa mästerverk. Med sedvanlig stor kunnighet och entusiasm förmedlade Kerstin Holmer kunskap till Vännerna och väckte vår nyfikenhet att i detalj, med de framlagda förstoringsglasen, studera bilderna. Avslutningsvis fick vi ta del av svenska stora grafiker som, Anders Zorn och Axel Fridell.