Vännernas höstresa 2010

En fredag styrdes höstens konstresa mot Stockholm: Första anhalt blev Fotografiska museet, därefter Liljevalchs med Einar Jolin och slutligen en visning av Anders Zorns mästerverk på Waldemarsudde. Lunch intogs hos Restaurang Carl Michael på Djurgården.