Om Cy Tombly

I samarbete med Vännerna anordnade Konstmuseet föredrag om konstnären Cy Tombly. Föredragshållare Martins Sundberg fick Dagens Ros i NT efteråt. Av fyrtiotalet besökare kan nog trettiotalet räknas som Konstmuseets Vänner.

Föredrag: En snöskog i dimma

 I ett samarrangemang med Konstmuseet fick den 11 oktober 2017 ett 60-tal åhörare lyssna till föredraget ”En snöskog i dimma – Helene Schjerfbeck och Ellen Thesleff i Florens”. Intendenten Martin Sundberg berättade om vilka intryck de båda finska konstnärerna tagit av den franske målaren Chavannes, verksam under 1800-talet och känd som symbolist. Martin Sundberg menade också att konstnärerna under sin vistelse i Florens hade tagit starka intryck av den italienske renässanskonstnären Fra Angelico och dennes målningar i ett kloster i Toscana.