Vännernas Årsmöte 11 mars 2018

Ett 70-tal medlemmar slöt upp vid föreningens årsmöte i Harlekinen söndagen den 11 mars.

Museichef Helena Persson var inbjuden för att berätta om museets och de utmaningar man står inför. Hon talade om två nya offentliga gestaltningar som kommer att placeras ute i staden tack vare generösa donationer. Utmaningarna med den publika och pedagogiska verksamheten och den museiutredning som avslutades i slutet av förra året var andra aktuella ämnen.

Därefter sedvanliga årsmöteshandlingar.

En överraskning för somliga var överlämnandet av diplom, Hedermedlemskap, tillägnat Agneta Lalander. Styrelsens motivering löd

”Agneta Lalander förmedlar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sina djupa kunskaper i konsthistoria. Hon har vid visningar, föredrag och i skrift väckt många Norrköpingsbors intresse för konst. På ett generöst sätt har hon också delat med sig av minnen från egna möten med konst och konstnärer.
Hon är med sitt engagemang en sann vän till konsten till nytta för kulturlivet i Norrköping och en uppskattad och trogen medlem av Konstmuseets Vänner.
Agneta Lalander har därmed på ett utomordentligt sätt främjat vänföreningens intressen och verksamhet. Styrelsen för Konstmuseets Vänner har därför utsett henne till hedersmedlem i vänföreningen.”

Efter pausen med förfriskningar bjöds på ett mycket uppskattat musikprogram av jazzmusikern och konstnären Nisse Sandström. Han hade med sig Martin Perk. och gitarrist.

 

 

Årsmöte 12 mars 2017

 Söndagen den 12 mars deltog ett 70-tal medlemmar i Konstmuseets Vänner vid årsmöte på Norrköpings Konstmuseum.
Till ordförande valdes Jan-Olov Johnson, och som mötets sekreterare Mats Baurmann. Gunilla Axén och Margareta Borggren valdes till justerare.
Efter genomfört möte skedde särskild avtackning av avgående ordförande Anders Wikström av den nyvalda ordförande Anders Englund. Wikström mottog en gåva efter sina fem års som föreningens ordförande och gav ett tacktal. Även revisor Bob Nordkvist och årsmötets ordförande tackades med blomma. Museichef Helena Persson gjorde en kort visit och tackade även Wikström för de gångna åren med fint samarbete. Efter årsmötet gav konstnär Stefan Teleman ett mycket uppskattat anförande under parollen Jag minns Norrköping.

Årsmöte med föredrag av Agneta Lalander

Årsmöte i Harlekinen

Söndagen 13 mars samlades ett 70-tal av Vännerna till årsmöte, mingel och föredrag.

Årsmötets ordförande Jan Olov Olsson höll i dagens punkter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och valberedningen förslag som utarbetats av Gunnar Bredin och Jan Hansson antogs enhälligt.

Till ordförande omvaldes Anders Wickström, till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Mats Baurmann, Margareta Lange Messman och Carina Sjögren. Carin Fahlén valdes in som ny ledamot på 2 år. Ann-Christine Gustavsson nyvaldes i fyllnadsval på 1 år. Berit Hårdänge och Anders Englund kvarstår i styrelsen. Revisorerna Bob Nordqvist och Margareta Wissler omvaldes. Till ny valberedning valdes Jan Hansson och Alicja Dahlin.

Avgående ekonom Hans Johansson, som skött bokföringen under verksamhetsåret, avtackades i sin frånvaro. Revisor Bob Nordqvist och mötesordföranden Jan Olov Olsson samt Gunnar Bredin, som nu lämnat valberedningsuppdraget, avtackades med vackra tulpaner. Årsmötet tackade samtliga för goda insatser.

20160313_Lalander

Agneta Lalander

Efter årsmötet följde mingel med god cider och choklad, och därefter fick Vännerna lyssna till ett inspirerande föredrag av Agneta Lalander, som under 20 år varit verksam vid Konstmuseet. Agneta delade med sig av sina minnesbilder från denna tid och visade både konstverk och arkivbilder. Bland annat berättade Agneta om hur ett konstverk av Otto G Carlsund, Gitarrspelaren, kom att ge namn åt samlingsalen Harlekinen, där årsmötet hölls, innan konstverket fick sitt nuvarande namn. Vi fick veta att biograf Harlekinen blev den första svenska kommunala biografen.

Avslutningsvis gavs tillfälle att köpa jubileumsboken Vänskapens värde varar och ett eller flera av de vänbevis som tidigare styrelser tagit fram.