Resa i Sörmland, Valinge gård med Tyra Kleen bl a

Lördag 4 maj gjorde Vännerna en lyckad bussresa med Eksmo Buss, med besök på vackra Valinge gård i Jönåker, med Tyra Kleens konstsamling, och sedan besöktes det nyöppnade Sörmlands museum i Nyköping, där vi intog lunch och som avslutning besökte vi Näfvekvarns bruksmuseum.

På Valinge gård blev vi väl emottagna av gårdens ägare. Vi bjöds in i deras hus, och bjöds på kaffe, smörgås och kaka. Värdinnan, vars morfar var bror till Tyra Kleen, berättade livfullt och intressant om sin släkting, konstnären Tyra Kleen. Runt väggarna hängde delar av hennes konst. Kleen testamenterade sin konst till Riddarhuset, och hennes konst är nu deponerad på Valinge gård, där Tyra Kleen tillbringade många somrar, hos sin morfar och mormor.

Sörmlands museum har fått nya lokaler, en bit ifrån Nyköpingshus, och vi fick ta del av deras utställningar på egen hand. Hälften av gruppen fick möjlighet att besöka magasinen och lyssna till 3 berättelser om 3 kvinnor, vars ägodelar testamenterats till museet.

På eftermiddagen besökte vi Näfvekvarns bruksmuseum och fick både fika och en livfull presentation av brukets 100-åriga historia. Glada och nöjda med dagen och alla arrangemang vände vi hemåt, och tog färjan över Bråviken.

Denna resa repriserades den 7/9 och med många nöjda deltagare.