Onsdagsklubb och 100-årsjubileum

Den 16 oktober samlades ett 100-tal medlemmar av Konstmuseets Vänner för att hylla och överlämna en gåva till 100-års jubilerande Konstmuseet.

Efter sedvanligt trivsamt mingel med vin och snittar förflyttade vi oss till övre galleriet för att avtäcka och överlämna gåvan. Valet av gåva hade styrts av att det helst skulle vara en i nutid aktiv kvinnlig konstnär som tidigare inte var representerad på museet och att det gärna fick vara en skulptur. Valet föll på Charlotte Gyllenhammar och en skulptur Betraktarna, sittande pojke.

Vännernas gåva 2013 Betraktarna, pojke

Vännernas gåva 2013 Betraktarna, pojke

Styrelsen överlämnade gåvan efter ett kort anförande av Vännernas ordförande , Anders Wickström. Han nämnde bl. a den drygt 60 år långa vänskapen och de betydande konstverken som överlämnats till Konstmuseet. Efter att ha önskat museet och dess personal allt gott för framtíden , avtäcktes skulpturen gemensamt av Vännernas förre ordförande Anna-Karin Ekberg och museets chef  Helena Persson. Många positiva och spontana kommentarer hördes och många berördes av konstverket. Helena Persson tackade Vännerna och underströk deras betydelse för museet.

Kvällen avslutades med ett intressant och givande föredrag av konstprofessor Håkan Nilsson om Charlotte Gyllenhammars konstnärskap.