Om Cy Tombly

I samarbete med Vännerna anordnade Konstmuseet föredrag om konstnären Cy Tombly. Föredragshållare Martins Sundberg fick Dagens Ros i NT efteråt. Av fyrtiotalet besökare kan nog trettiotalet räknas som Konstmuseets Vänner.