Kurs i konstanalys

Under hösten, vid två tillfällen, har intendent Lars-Ove Östensson hållit en kurs i konstanalys på Konstmuseet för medlemmar. Kursen har varit välbesökt och mycket uppskattad.