Konstresa mot Stockholm och Konstakademin

Höstens resa med  Konstmuseets vänner hade som första mål Nationalmuseum , nu flyttat till Konstakademien Fredsgatan 12 med  utställningen” Carl Larsson – vänner & ovänner ”. De tillfälliga lokalerna på Akademien blev i sig en ny upplevelse och utställningen var placerad i ett flertal smårum. Med förnämlig och kunnig guidning fick vi följa det svenska konstlivet åren 1870 – 1920, genom Carl Larsson, hans nätverk och hans relationer. Utställningen handlar om Carl Larsson , hans familj, kritiker, konstsamlare, konstnärskollegor , lärare och författare. Av de 120 konstverken i utställningen , var ca 100 av Carl Larsson.

Waldemarsudde blev nästa mål med två aktuella utställningar, Skagen- en skandinavisk konstnärskoloni, där vi fick fördjupa oss i det konstnärliga skapandet utfrån val av motiv, platser och ljusets inverkan. Konstnärskolonin utgjorde även ett starkt socialt nätverk under slutat av 1800-talet och tidigt 1900-tal. I dialog med de verk som presenterades hade fotograf Annika Karlssson Rixons , med fotobildkonst skapat parafraser till Skagenmåleriet och till de sociala nätverkens betydelse för konstlivet.

Nästa visning var Carl Malmsten – formgivare och pedagog. Det var närmast högtidligt att gå in i den formgivarvärld, som skapats av Carl Malmsten. De inlånade möblerna och inredningarna var väl valda och utgjorde ett hantverk som med ålder och slitage var förädlat. Hans hantverksskicklighet och pedagogiska talang var även belyst i elevarbeten från Capellagården och Musikinstrumentakademien. För att ge utställningen ännu mer fokus hade vi fått möjligheten att genom goda kontakter besöka Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings unviversitets utbildning på Lidingö, där mötte vi  Andres Nilson, student vid skolans designutbildning.  Andres berättade om sina studier och designarbeten och om de  utbildningar som  finns i skolan  . Vi avslutade med en rundvandring  i de inspirerande lokalerna.