Konstkurs I

Intendent Kerstin Holmer presenterade den 28 mars ett antal ismer med en rikhaltig samling konstbilder, som Kerstin undfägnade oss med tillsammans med hennes personliga och mycket kunniga vägledning.