Resa i Sörmland, Valinge gård med Tyra Kleen bl a

Lördag 4 maj gjorde Vännerna en lyckad bussresa med Eksmo Buss, med besök på vackra Valinge gård i Jönåker, med Tyra Kleens konstsamling, och sedan besöktes det nyöppnade Sörmlands museum i Nyköping, där vi intog lunch och som avslutning besökte vi Näfvekvarns bruksmuseum.

På Valinge gård blev vi väl emottagna av gårdens ägare. Vi bjöds in i deras hus, och bjöds på kaffe, smörgås och kaka. Värdinnan, vars morfar var bror till Tyra Kleen, berättade livfullt och intressant om sin släkting, konstnären Tyra Kleen. Runt väggarna hängde delar av hennes konst. Kleen testamenterade sin konst till Riddarhuset, och hennes konst är nu deponerad på Valinge gård, där Tyra Kleen tillbringade många somrar, hos sin morfar och mormor.

Sörmlands museum har fått nya lokaler, en bit ifrån Nyköpingshus, och vi fick ta del av deras utställningar på egen hand. Hälften av gruppen fick möjlighet att besöka magasinen och lyssna till 3 berättelser om 3 kvinnor, vars ägodelar testamenterats till museet.

På eftermiddagen besökte vi Näfvekvarns bruksmuseum och fick både fika och en livfull presentation av brukets 100-åriga historia. Glada och nöjda med dagen och alla arrangemang vände vi hemåt, och tog färjan över Bråviken.

Denna resa repriserades den 7/9 och med många nöjda deltagare.

Årsmötet 17 mars 2019

Vännernas årsmöte söndag 17 mars var mycket välbesökt. Harlekinen fylldes till sista plats.
Mötesordföranden Göran Lundin ledde årsmötet, där tre av styrelsens ledamöter avgick och avtackades med vackra tulpaner och varsitt grafiskt blad. De som avgick är Carin Fahlén, Göran Gabrielsson och Carina Sjögren.
Nyvalda ledamöter är Claes Egnell, Eva Jerhammar och Anna Rosvall Glendenberg. Ordföranden Anders Englund omvaldes på ett år. Per-Olof Engström, Ann-Christin Gustafsson och Berit L Hårdänge omvaldes på två år. Övriga ledamöter, Margareta Lange Messmann och Sone Theander  kvarstår.

Alexander Roslin, Damen med slöjan, konstnärens hustru Suzanne

Efter paus med förfriskningar berättade förre intendenten och hedersmedlemmen, Kerstin Holmer om konsten – dansk guldålder på Nationalmuseum, livet och konsten med Norrköpings konstmuseum och det goda samarbetet med Vännerna, alltifrån den första tiden, då Vännernas Kersti Johansson introducerade stockholmskan Kerstin i både stadens och Konstmuseets liv. Kerstin fick gott understöd i diabildvisningen av Mats Arvidsson. Vännerna tackar Kerstin för hennes inspirerande föredrag. Som avslutning lottades tre grafiska blad ut bland de närvarande medlemmarna.

Om Cy Tombly

I samarbete med Vännerna anordnade Konstmuseet föredrag om konstnären Cy Tombly. Föredragshållare Martins Sundberg fick Dagens Ros i NT efteråt. Av fyrtiotalet besökare kan nog trettiotalet räknas som Konstmuseets Vänner.

Vännernas Årsmöte 11 mars 2018

Ett 70-tal medlemmar slöt upp vid föreningens årsmöte i Harlekinen söndagen den 11 mars.

Museichef Helena Persson var inbjuden för att berätta om museets och de utmaningar man står inför. Hon talade om två nya offentliga gestaltningar som kommer att placeras ute i staden tack vare generösa donationer. Utmaningarna med den publika och pedagogiska verksamheten och den museiutredning som avslutades i slutet av förra året var andra aktuella ämnen.

Därefter sedvanliga årsmöteshandlingar.

En överraskning för somliga var överlämnandet av diplom, Hedermedlemskap, tillägnat Agneta Lalander. Styrelsens motivering löd

”Agneta Lalander förmedlar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sina djupa kunskaper i konsthistoria. Hon har vid visningar, föredrag och i skrift väckt många Norrköpingsbors intresse för konst. På ett generöst sätt har hon också delat med sig av minnen från egna möten med konst och konstnärer.
Hon är med sitt engagemang en sann vän till konsten till nytta för kulturlivet i Norrköping och en uppskattad och trogen medlem av Konstmuseets Vänner.
Agneta Lalander har därmed på ett utomordentligt sätt främjat vänföreningens intressen och verksamhet. Styrelsen för Konstmuseets Vänner har därför utsett henne till hedersmedlem i vänföreningen.”

Efter pausen med förfriskningar bjöds på ett mycket uppskattat musikprogram av jazzmusikern och konstnären Nisse Sandström. Han hade med sig Martin Perk. och gitarrist.

 

 

Onsdagsklubb 28 februari: Vernissage Periferin i centrum – Ramar

Konstmuseets Vänner hade onsdagen den 28 februari Onsdagsklubb, då det var vernissage på Konstmuseet av utställningen Periferin i centrum – Ramar. Utställningen invigdes av Vännernas ordförande Anders Englund. Därefter berättade utställningskommissarien Martin Sundberg om bakgrunden till utställningen som till stor del består av fransk 1600-tals grafik. Han lämnade några nycklar till förståelsen av de grafiska bladen och uppmanade var och en att gå på upptäcktsfärd.

 

Onsdagsklubb 31 januari med Stina Opitz

Konstmuseets Vänners Onsdagsklubb den 31 januari gästades av konstnären Stina Opitz, Linköping. Hon inledde med att intyga sin kärlek till staden Norrköping, där hon ställt ut många gånger. Därefter berättade hon om offentlig konstuppdrag som hon utfört och utställningar där hon medverkat, bland annat i Vadstena sommaren 2017 är hennes verk mötte skulpturer av Carl Milles och Gottfrid Larsson. Åhörarna fick höra vilka tankar som låg bakom hennes konst -kluriga, tänkvärda och humoristiska.

 

Onsdagsklubb: Görel Cavalli Björkman om Sigrid Hjertén

 Inför ett 80-tal åhörare föreläste den 15 november konsthistorikern och professorn  Görel Cavalli-Björkman. Hon gav i våras ut en bok om konstnären Sigrid Hjertén och ämnet för kvällen var den konst som Sigrid Hjertén skapade under 1910, -20 och -30 talen. Hon lyfte fram typiska hos konstnären som de rena och starka färgerna, avsaknaden av skuggor, att  motiven ofta var sedda från ovan, ornament och mönster samt vinklar och underfundiga detaljer i målningarna och hur hennes sätt att måla förändrades under påverkan av sjukdom

Föredrag: En snöskog i dimma

 I ett samarrangemang med Konstmuseet fick den 11 oktober 2017 ett 60-tal åhörare lyssna till föredraget ”En snöskog i dimma – Helene Schjerfbeck och Ellen Thesleff i Florens”. Intendenten Martin Sundberg berättade om vilka intryck de båda finska konstnärerna tagit av den franske målaren Chavannes, verksam under 1800-talet och känd som symbolist. Martin Sundberg menade också att konstnärerna under sin vistelse i Florens hade tagit starka intryck av den italienske renässanskonstnären Fra Angelico och dennes målningar i ett kloster i Toscana.

Onsdagsklubb och Förstärkt verklighet

Foto C. Fahlen

Konstmuseets Vänner bjöd onsdagen den 27 september sina medlemmar på en förhandsvisning av den nu aktuella utställningen Förstärkt verklighet på Norrköpings Konstmuseum. Bakgrunden till utställningen är att Finland firar 100 år som självständig nation, och utställningen väcker frågor om världen och den tid vi lever i. Här visas enbart nya och samtida konstverk. Utställningen och utvalda verk presenterades av utställningsintendent Helena Scragg i samtal med tre av de finska konstnärerna: Corinna Helene, Anna Tuori och Alma Heikkiläs. Lördagen efter förhandsvisningen öppnade Förstärkt verklighet för allmänheten.

Förhandsvisning Lambert Werner

Förhandsvisning Lambert Werner

Konstmuseets Vänner fick onsdagen den 13 september en förhandsvisning av Konstmuseets utställning Ut ur det mörka med verk av Lambert Werner. Ett fyrtiotal vänner mötte ett spännande och intressant konstnärskap med internationella influenser som sträckte sig från 1940-talet och några decennier framåt, ett konstnärskap okänt för det stora flertalet. Intendenten vid museet Martin Sundberg svarade för introduktionen.

Konstresa till Kumla med omnejd

konstresan

Tidigt lördag 6 maj 2017 bar det iväg från Kristinaplatsen till Kumla. Även denna resa anordnad av Vännernas Margareta Lagne-Messman och Anders Englund. Vännerna besökte skulpturparken ”KONST PÅ HÖG” där konstnärlig projektledare Anders Fasth visade utställningen. Därefter fortsatte resan till ÖRSTA konsthall www.galleriorsta.se och ägarna Birgitta och Anders Fasth. På NYA GALLERIET guidades vi i MARTIN ÅLUNDS måleri. Resan gick vidare till KUMLA SJÖPARK med specialritade växthusanläggningar och trädgårdskonst. Dagen avslutades med visning av KUMLA KYRKA och kyrkkaffe.
På Vännernas Facebook-sida finns många fina bilder från medlemmars fotoalbum.