Årsmöte med föredrag av Agneta Lalander

Årsmöte i Harlekinen

Söndagen 13 mars samlades ett 70-tal av Vännerna till årsmöte, mingel och föredrag.

Årsmötets ordförande Jan Olov Olsson höll i dagens punkter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och valberedningen förslag som utarbetats av Gunnar Bredin och Jan Hansson antogs enhälligt.

Till ordförande omvaldes Anders Wickström, till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Mats Baurmann, Margareta Lange Messman och Carina Sjögren. Carin Fahlén valdes in som ny ledamot på 2 år. Ann-Christine Gustavsson nyvaldes i fyllnadsval på 1 år. Berit Hårdänge och Anders Englund kvarstår i styrelsen. Revisorerna Bob Nordqvist och Margareta Wissler omvaldes. Till ny valberedning valdes Jan Hansson och Alicja Dahlin.

Avgående ekonom Hans Johansson, som skött bokföringen under verksamhetsåret, avtackades i sin frånvaro. Revisor Bob Nordqvist och mötesordföranden Jan Olov Olsson samt Gunnar Bredin, som nu lämnat valberedningsuppdraget, avtackades med vackra tulpaner. Årsmötet tackade samtliga för goda insatser.

20160313_Lalander

Agneta Lalander

Efter årsmötet följde mingel med god cider och choklad, och därefter fick Vännerna lyssna till ett inspirerande föredrag av Agneta Lalander, som under 20 år varit verksam vid Konstmuseet. Agneta delade med sig av sina minnesbilder från denna tid och visade både konstverk och arkivbilder. Bland annat berättade Agneta om hur ett konstverk av Otto G Carlsund, Gitarrspelaren, kom att ge namn åt samlingsalen Harlekinen, där årsmötet hölls, innan konstverket fick sitt nuvarande namn. Vi fick veta att biograf Harlekinen blev den första svenska kommunala biografen.

Avslutningsvis gavs tillfälle att köpa jubileumsboken Vänskapens värde varar och ett eller flera av de vänbevis som tidigare styrelser tagit fram.