Vännernas Årsmöte 11 mars 2018

Ett 70-tal medlemmar slöt upp vid föreningens årsmöte i Harlekinen söndagen den 11 mars.

Museichef Helena Persson var inbjuden för att berätta om museets och de utmaningar man står inför. Hon talade om två nya offentliga gestaltningar som kommer att placeras ute i staden tack vare generösa donationer. Utmaningarna med den publika och pedagogiska verksamheten och den museiutredning som avslutades i slutet av förra året var andra aktuella ämnen.

Därefter sedvanliga årsmöteshandlingar.

En överraskning för somliga var överlämnandet av diplom, Hedermedlemskap, tillägnat Agneta Lalander. Styrelsens motivering löd

”Agneta Lalander förmedlar på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sina djupa kunskaper i konsthistoria. Hon har vid visningar, föredrag och i skrift väckt många Norrköpingsbors intresse för konst. På ett generöst sätt har hon också delat med sig av minnen från egna möten med konst och konstnärer.
Hon är med sitt engagemang en sann vän till konsten till nytta för kulturlivet i Norrköping och en uppskattad och trogen medlem av Konstmuseets Vänner.
Agneta Lalander har därmed på ett utomordentligt sätt främjat vänföreningens intressen och verksamhet. Styrelsen för Konstmuseets Vänner har därför utsett henne till hedersmedlem i vänföreningen.”

Efter pausen med förfriskningar bjöds på ett mycket uppskattat musikprogram av jazzmusikern och konstnären Nisse Sandström. Han hade med sig Martin Perk. och gitarrist.

 

 

Onsdagsklubb 28 februari: Vernissage Periferin i centrum – Ramar

Konstmuseets Vänner hade onsdagen den 28 februari Onsdagsklubb, då det var vernissage på Konstmuseet av utställningen Periferin i centrum – Ramar. Utställningen invigdes av Vännernas ordförande Anders Englund. Därefter berättade utställningskommissarien Martin Sundberg om bakgrunden till utställningen som till stor del består av fransk 1600-tals grafik. Han lämnade några nycklar till förståelsen av de grafiska bladen och uppmanade var och en att gå på upptäcktsfärd.