Onsdagsklubb: Görel Cavalli Björkman om Sigrid Hjertén

 Inför ett 80-tal åhörare föreläste den 15 november konsthistorikern och professorn  Görel Cavalli-Björkman. Hon gav i våras ut en bok om konstnären Sigrid Hjertén och ämnet för kvällen var den konst som Sigrid Hjertén skapade under 1910, -20 och -30 talen. Hon lyfte fram typiska hos konstnären som de rena och starka färgerna, avsaknaden av skuggor, att  motiven ofta var sedda från ovan, ornament och mönster samt vinklar och underfundiga detaljer i målningarna och hur hennes sätt att måla förändrades under påverkan av sjukdom