Den offentliga konsten i Norrköping

Intendenten vid Konstmuseet Ann-Charlotte Krantz Thor, med ansvar för offentlig konst och depositioner, föreläste initierat inför ett drygt 40-tal åhörare om den offentliga konstens roll och betydelse i samhället. Hon berättade vidare om hur man inom kommunen arbetar med offentlig konst och utsmyckning. Ett par ledamöter från kultur- och fritidsnämnden hade hörsammat vår särskilda inbjudan och var närvarande.

Konstverket på bild nedan återfinns inte i Norrköping utan  i Köpenhamn.

Föreläsning om offentlig konst i Norrköping

Föreläsning om offentlig konst i Norrköping