Årsmötet 15 mars 2015

Stadsarkitekt Karin Milles Beier höll föredrag

Stadsarkitekt Karin Milles Beier höll föredrag

Vännernas årsmöte samlade ett 50-tal medlemmar på Konstmuseet. Till mötesordförande valdes Jan-Olov Johnsson och till sekreterare Mats Baurmann. Berit Hårdänge och Anders Englund omvaldes till styrelsen. Vännerna omvalde ordförande Anders Wickström.  Efter mötet överlämnades blommor och ett tack till Jan-Olov Johnsson, till vår revisor Bob Nordqvist för ett gott arbete och till Hans Johansson som på ett utmärkt sätt handlägger föreningens ekonomi. Två grafiska blad lottades ut till de närvarande Vännerna.

Efter årsmötesförhandlingarna höll stadsarkitekt Karin Milles Beier ett uppskattat, engagerat och bra visualiserat föredrag om det ”nya Norrköping”. Stadsarkitekten har en fin känsla för staden, ett bra perspektiv och nytänkande.