Konstbesök vid Campus i Norrköping

Den 26 november 2014 var onsdagsklubben förlagd till Campus Norrköping och Kåkenhus, universitetets huvudbyggnad i Norrköping. Drygt 30 vänner deltog i en visning ledd av Anders Englund, anställd vid universitetets fastighetsavdelning. Visningen inleddes i konferensrummet på plan 8 med vidsträckt utsikt över industrilandskapet och centrala Norrköping. Anders berättade om universitetets olika byggnader, flera av dem kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader från 1800-talet som omvandlats till moderna utbildnings- och forskningsmiljöer.

Gunilla Liman, konstansvarig vid universitetet, informerade om olika kategorier konst i universitetets byggnader: Byggnadsanknuten konst. Är integrerad med byggnaderna. Statens konstråd tillhandahåller och bekostar, fastighetsägaren vårdar och äger. Exempel i Kåkenhus: På utsidan av stora hörsalen i 2 plan Jag tror jag är kär av Daniel Novakovic, utförd som färglagda serieteckningar som skannats och tryckts på papperstapeter.

 Kollektioner med lös konst: Statens konstråd tillhandahåller och äger. Universitetet upprättar register och ansvarar för värdering. Exempel i Kåkenhus är träskulpturen Mudderverk av Truls Mellin. Registret för universitetets samtliga byggnader i Linköping och Norrköping omfattar drygt 500 konstverk. Det ekonomiska värdet varierar från 100 kr för många grafiska blad till 650 000 kr för en stor målning av Linn Fernström på Campus Valla i Linköping.

Övrig konst: Gåvor till universitetet eller inköp med hjälp av fonder. Ett exempel är skulpturen Den femte skorstenen av Jan Svennungsson placerad i Motala ström invid Arbetets museum, skänkt till universitetet av Norrköpings kommun. I dagarna måste universitetet bekosta en dyrbar förstärkning av skorstenens fundament.

En rundvandring genomfördes genom Kåkenhus olika delar, från den äldsta delen byggd 1890 till den senaste tillbyggnaden från 2008 mot Skvallertorget. Bergsbro kraftstation från 1908 i källarvåningen med bevarade turbiner besöktes innan onsdagsklubben avslutades med mingel i gästmatsalen.

 

 

Ola Billgren på Östergötlands museum 7 november 2014

BILD: Ola Billgren. En vän till mig, 1967. Foto Länsmuseet Gävleborg. BUS 2014.
Billgren_Ola_En_vän_till_mig_1967
Vi blev ett 10-tal personer som hörsammade inbjudan och begav oss till Linköping. Väl där fick vi en personlig och initierad guidning i Ola Billgrens konst. Genom Länsmuseet Gävleborg  hade utställningen kommit till, med ett stort antal konstverk som är i privat ägo samt med bidrag från Jönköpings läns museum och  Norrköpings konstmuseum. 28 verk visades.

Efter visning och lunch på Hagdahl Kök  samlades vi utomhus, och arkitekt Anders Englund gav en intressant bakgrund till museibyggnaden och dess tillkomst, med invigning i juni 1939. Den modernistiska arkitekturen skakade om Linköping på den tiden, och vi kunde själva se genom Anders’ presentation, hur de omgivande äldre byggnaderna står för ett äldre formspråk, än den gula tegelbyggnaden med plaskdamm intill. Vi kunde också instämma i Anders’ påstående att arkitekten till byggnaden för Konstmuseet i Norrköping sneglat på grannen i Linköping.

Östergötlands museum

Östergötlands museum, foto, Urban Windahl, 2011