Nils Dardel på Moderna museet

Visning av Nils Dardel

Visning av Nils Dardel

Ett 40-tal Vänner gjorde stockholmsresan i sensommarväder och såg utställningen Nils Dardel och den moderna tiden. En utmärkt guide introducerade oss i Nils Dardels konstnärskap, berättade om hans liv (1888-1943) och gav intressanta infallsvinklar till hans måleri.
Tid fanns också till att på egen hand se en film från 80-talet med Tora Dardel och till ett
 besök på Arkitektur- och Designmuseum.

Onsdagsklubb i september

Onsdagsklubb - visning för Vännerna med Carl Larssons Frukost i det gröna i fonden

Onsdagsklubb – visning för Vännerna med Carl Larssons Frukost i det gröna i fonden

Onsdagsklubben den 10 september samlade nära 80 glada deltagare, och intendent Kerstin Holmer gjorde ett initierat svep över kända och mindre kända verk, som nu fått nya sammanhang och ’möten’ i den nya hängningen. Flera av Vännerna kommenterade i det efterföljande minglet, att val av konstverk och sammanhang är utomordentligt välgjort av Konstmuseet.

Flera av Vännerna nämnde också att de  är mycket nöjda med den nya turordningen: först visning och sedan mingel och trivsamma (konst)samtal.