Återinvigningen av Konstmuseet

Lördagen den 6 juni återinvigdes Konstmuseet i närvaro av både Vänner och en stor mängd allmänna besökare efter 5 månaders stängning med nya stora utställningen HEM LÄNGTAN – Vardagens ideologi och estetik.  Nya tankar kring hemmet tar sin början i Ellen Keys idéer och samlade texter i skriften Skönhet för alla från 1899. Hem Längtan presenterar författaren Ellen Key och konstnärsvännerna runtomkring henne i en tid då det moderna slår igenom. I utställningen möts gammalt och nytt, och Konstmuseet öppnar för en diskussion om våra värderingar kring hemmet av idag.