Konstresa till Linköping / Passagen m m

Passagens nye chef Lars Ove Östensson, var vår ciceron under dagen. Först såg vi Eva och Per Petterssons utställning på Passagen, kallad Konstruktivt och retrospektivt.
Vi beundrade underbara textila vävnader och andra konstverk i skulptomåleri. Glädjande att en del av verken går att köpa. Av de båda konstnärerna, födda på 20-talet,  är Eva ännu produktiv, medan maken Per gick bort 2014.

Efter en utmärkt lunch i Nationernas hus, Linköpings universitet, besökte vi Nils Wedels stora väggmålning från 1953 i Linköpings f d Folkets hus och kunde göra jämförelse med hans verk på Konstmuseet.

Aulan bakom denna konstvägg var också värd en betraktelse över 50-talet och tidens flykt. Avslutningsvis begav vi oss till Domkyrkan och kunde studera och beröras av Charlotte Gyllenhammars liggande ensamma man till vänster om altarkoret,som framkallade en känsla av övergivenhet. Vi såg också Lisa Bauers glasmålningar i fönstren i Mariakoret och Märta Alfzelius’ underbara vävnader som hänger bakom altarbilderna.

Årsmöte mars 2014

Bertil Bull Hedlund, konstnär

Bertil Bull Hedlund, konstnär

Vännernas årsmöte den 9 mars kl 14.30 på Arbetets museum Folksamsalen hade samlat ett 70-tal deltagare. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och en kortare information av Konstmuseets intendent Carin Fahlén, bjöds på förfriskning och möjlighet att köpa  de grafiska blad som finns på hemsidan . Det blev ett uppskattat inslag.

Därefter samlades alla för att lyssna till styrelseledamot  Mats Baurmanns eminenta kåseri ” Konst i litet format ”. Många Norrköpingsbor har gynnat konsten i Norrköping genom donationer till museet eller på annat sätt, t.ex. genom medverkan i Konstmuseets vänner. Intresset för konst har i en del fall också kommit till uttryck genom att de har haft exlibris, bokägarmärken, för att ange äganderätten till sina böcker. Dessa exlibris kan i sig vara små konstverk gjorda av skickliga grafiska konstnärer, t. ex. har Bertil Bull Hedlund utfört sammanlagt fem exlibris för Norrköpingsbor.

Vid årsmötet berättade Mats Baurmann om sådana exlibris och deras ägare, och visade flera exempel på konstnärliga exlibris.