Onsdagsklubb i mars

De vänner som slutit upp denna kväll fick först lyssna till mångaåriga medlemmen Ruth Carlsson, som med några nedslag i årtionden sedan 1950-talet gav en kärleksförklaring till Konstmuseets Vänner, dess resor och sammankomster.

Tidigare ordföranden Margareta Carlsson Ring (1971-1976) skildrade därefter på ett livfullt sätt några händelser och möten med konstnärer och museichefer från sin aktiva tid i styrelsen. Både Dani LIebenfeld, Otto G Carlsund, Carlo Derkert och Christer von Rosen fanns med i hågkomsterna. Gunilla Axén ledde oss genom kvällen, förberedd med både förfriskningar, påskgula prydnader och Tommy Östmars illustrerade Bananbok.