Konstresa mot Borås

Vännerna gjorde en konstresa till Borås och Gunillaberg, Bottnaryd. Vid skulpturvandringen berättade guiden om ett faddersystem i Borås kommun. Invånare i kommunen har tagit på sig ett ‘skötselansvar’ för olika skulpturer. Frågan uppkom om detta är något av intresse för Norrköping?

Programmet i Borås innehöll också ett besök på Borås Konstmuseum och en konstvisning på Textilmuseet. Dagen avslutades med ett besök och rundvandning på Gunillaberg, Bottnaryd som idag är Tage Andersens säteri. Denne har i många år varit en nestor inom trädgårdsodling och har skapat en sevärd trädgård i Småland. (Innan Tage Andersen kom till Gunillaberg har han under fyra år arrenderat Norrvikens trädgårdar i Båstad.)